Medezeggenschapsraad De Reijer

De medezeggenschapsraad 
De MR staat voor medezeggenschapsraad. Dit is een groep ouders en leerkrachten die samen nadenken over het schoolbeleid en dit beleid met elkaar bespreken.
De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. In de MR worden verschillende onderwerpen besproken waarbij afhankelijk van het onderwerp
de MR instemming heeft of advies kan geven Dit is bij wet geregeld dus het is vooraf duidelijk welke onderwerpen instelling of advies vereisen de verschillende geledingen.
De MR heeft een gemeenschappelijk belang: de school en haar leerlingen. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan door de MR als geheel uitgeoefend, maar soms
wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zware telt dan voor de ander. In dat geval heeft een geleding instemmingsrecht en de andere adviesrecht.
Voor personeelsleden kunnen dit zaken zijn als beoordelingen, werksituaties, etc. Voor de ouders gaat het meer om zaken die direct gevolgen hebben voor leerlingen.
Denk aan veranderingen in lesaanbod of huisvesting of schooltijden de m kan ook voorstellen doen om zelf dingen te veranderen. De MR van De  Reijer bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten.
Er is een voorzitter en een secretaris. De vergaderingen zijn in principe openbaar. De MR komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar. De MR bestaat in 2022-2023 uit de volgende mensen:
Oudergeleiding : Patricia van Gemerden, Kyra van der Linden, Bianca Piersma en Judith de Pover.  Personeelsgeleding: Edward Peters, Clea van der Linden , Emile van der Stoep en Kelly Lingen-Roozen.

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.